้นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา

23 กุมภาพันธ์ 2564

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ม33เรารักกัน เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตลอดจนมาตรการอื่นๆ ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักสิทธิประโยชน์ ผู้แทนสำนักเงินสมทบ ผู้แทนสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้แทนกองนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ สว 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ