สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์

12 พฤศจิกายน 2563

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ ในคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 13/2563 โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม เพื่อพิจารณาการรักษาพยาบาล ทั้งหมด 7 ราย