มอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาทผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาร์ เนื่องจากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถบัสขณะเดินทางไปงานกฐิน

16 ตุลาคม 2563

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาทผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาร์ เนื่องจากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถบัสขณะเดินทางไปงานกฐิน พร้อมด้วย Mr. Myo Myint Naing ทูตแรงงานเมียนมาร์ประจำประเทศไทย ในการนี้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์และเฝ้าระวังเพื่อผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม (ศปก.สปส.) นายสราวุธ สุขสวรรค์ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ให้กับทายาท ดังนี้
    1. ทายาท นาย WIN KOLAT เป็นค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าบำเหน็จชราภาพ 10,740.01 บาท 
    2. ทายาท นางสาว NAN KHUU LU เป็นค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าบำเหน็จชราภาพ 10,916.30 บาท
    3. ทายาท นาย HLA WIN NAING เป็นค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าบำเหน็จชราภาพ 14,036 บาท 
    4. ทายาท นายTHAN ZAW OO เป็นค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าบำเหน็จชราภาพ 11,416.50 บาท
    5. ทายาท นาย KYAW SWAR HTAY เป็นค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าบำเหน็จชราภาพ 11,767.50 บาท 
    6. ทายาท นาย KO KO เป็นค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าบำเหน็จชราภาพ 12,011.70 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 370,888.01 บาท ณ วัดด่านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ