กิจกรรม KICK OFF HEALTHY THAILAND เพื่อผู้ประกันตน

15 ตุลาคม 2563

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF HEALTHY THAILAND เพื่อผู้ประกันตน "วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี" โดยมี น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว และนายแพทย์ณัฐพล อรเวชดิลก แพทย์ผู้จัดการแผนกประกันสังคม โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับ พร้อมนางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เข้าร่วมงาน ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานประกันสังคม จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตน ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา ในสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 242 แห่ง ทั่วประเทศ