เยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงแรงงานในกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ แรงงานไทย ใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

31 กรกฏาคม 2563

       เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหาร กระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงแรงงานในกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ แรงงานไทย ใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
        ในการนี้ สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมงาน