สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ(เฉพาะกิจ )

24 มิถุนายน 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 - 16.30 น. (เวลาราชการ)
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053612599 ต่อ 101,103 มือถือ 0819002196 (เวลาราชการ) ฝ่ายบริหารทั่วไป