ข่าว : ประกันสังคม เตรียมจ่าย 10.2 ล้าน ดูแลผู้ประกันตนบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

21 เมษายน 2566

 

ประกันสังคม เตรียมจ่าย 10.2 ล้าน

ดูแลผู้ประกันตนบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

                นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ประกันตนที่บาดเจ็บ เสียชีวิต และความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคม จากการประสบอุบัติเหตุของผู้ประกันตนในช่วงสงกรานต์ ว่า ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 รายงานจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ายอดผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร จากการขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา และขับขี่ยวดยานด้วยความประมาท จำนวน 2,041 ราย แยกเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จำนวน 1,971 ราย ประมาณการค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 5,053,618.89 บาท และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนน จำนวน 70 ราย ประมาณการประโยชน์ทดแทนกรณีตายและเงินบำเหน็จ ชราภาพ ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับจำนวนเงิน 5,170,966.63 บาท ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ประมาณการประโยชน์ทดแทนที่ต้องจ่ายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,224,585.52 บาท

               เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอแจ้งผู้ประกันตน และทายาทผู้มีสิทธิสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

.......................................

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน