ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ข่าว : ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 65 ระหว่าง 1 พ.ค. - 31 ส.ค.65
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน
ข่าว : ประกันสังคม ยกระดับการให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ข่าว : สปส.เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 1 (ส่วนภูมิภาค) จ.นครศรีธรรมราช สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 งวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าว : ​กระทรวงแรงงาน แจง ลดเงินสมทบไม่กระทบต่อเสถียรภาพกองทุนประกันสังคม
ข่าว : ​ประกันสังคม เอาจริง โรงพยาบาลที่ไม่ดูแลผู้ประกันตนติดโควิคตามข้อตกลง
ข่าว : ประกันสังคม รุดช่วยเหลือผู้ประกันตนป่วยโควิด ร้อง รพ.ตามสิทธิฯ ให้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
ข่าว : กระทรวงแรงงาน แจง ลดเงินสมทบ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกันตน ไม่กระทบเสถียรภาพของกองทุน
ข่าว : ผู้ทุพพลภาพ ปลื้ม รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เยี่ยมถึงบ้าน
ข่าว : ข่าวดีผู้ประกันตน!! รมว.สุชาติ ขับเคลื่อน 3 ขอ ใกล้ความจริงแล้ว
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่วมพัฒนารูปแบบสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
ข่าว : ประกันสังคม ปลดล็อค เพิ่ม รพ. “เจอ แจก จบ” ดูแลผู้ประกันตนป่วยโควิด 19
ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ สร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง
ข่าว : ผู้ประกันตนหายห่วง รมว.เฮ้ง เตรียมเตียง Hospitel เกือบ 20,000 เตียง หมุนเวียนเพียงพอ รองรับโควิด-19
ข่าว : สปส.ขานรับนโยบายรัฐ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยกระดับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานครบวงจร
ข่าว : รมว.เฮ้ง มอบ ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนฉีดวัคซีนบูสต์เข็ม 3 ที่สนามไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง
ข่าว : รมว.เฮ้ง ลั่น สปส.พร้อมแล้ว ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด – 19 ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม 17 ม.ค.65 นี้เป็นต้นไป
 1 2 3 >  Last ›