ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
16-02-2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-02-2564 - 23-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
24-02-2564 - 24-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-02-2564