ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

26 มิถุนายน 2563

ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม อัตราค่าจ้างบรรจุ 9,400 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th/wpr/lopbu... หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" “รับสมัครบุคลากร” 

หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี เลขที่ 126/3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0 3641 3499