ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2565
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เชิงรุกในสถานประกอบการ
ข่าว : สวัสดีปีใหม่ 1 มกรา 64 ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือน
ข่าว : เลขาประกันสังคมเร่งเครื่อง กฎกระทรวงออกแล้วพร้อมจ่ายว่างงานจากเหตุโควิด และลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 ม.39
ข่าว : สปส. ออกประกาศกรรมการแพทย์ฯ ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการ 15 ต.ค.63
ข่าว : “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งการให้ประกันสังคม ช่วยเหลือทายาทลูกจ้างเทศบาลตำบลบางพูนถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต ขณะบังคับรถกระเช้าเก็บธงสัญลักษณ์ของวันแม่
ข่าว : เลขาธิการ สปส. เร่งรัดการจ่ายเงินว่างงาน จังหวัดกระบี่ และสาขาคลองท่อม
ข่าว : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริต
ข่าว : เลขาธิการประกันสังคม เร่งรัดจ่ายเงินว่างงานจังหวัดพังงา
ข่าว : หม่อมเต่า เร่งประกันสังคม จ่ายสิทธิผู้ประกันตนว่างงานในจังหวัดภูเก็ต
ข่าว : ประกันสังคม เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่วยเร่งจ่ายสิทธิผู้ประกันตนว่างงานในจังหวัดภูเก็ต
ข่าว : กระทรวงแรงงาน กระจายเจ้าหน้าที่เร่งติดตามนายจ้างทั่วประเทศ รับรองการหยุดงานของลูกจ้าง
ข่าว : ประกันสังคม พร้อมอนุมัติสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย วอนนายจ้างเร่งส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง ผ่านช่องทาง e-form บน www.sso.go.th ด่วน
คำประกาศเจตนารมณ์
ข่าว : กระทรวงแรงงานแถลงข่าว มาตรการปรับลดขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมจ่ายว่างงานช่วยเหลือสถานการณ์โควิด - 19
ข่าว : เพิ่มช่องทางการขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ลดการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19
ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19
ประกาศ !! Update SSO Connect Mobile for Android
 1 2 >