ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
19-04-2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ด้านหลังอาคารสำนักงานและงานซ่อมแซมหลังคาอาคารพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-04-2565 - 26-04-2565
( 08:30 - 16:30 )
27-04-2565 - 27-04-2565
( 08:30 - 16:30 )
27-04-2565