ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
29-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-07-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565
03-07-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566
28-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2566
24-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
03-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง
02-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
02-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
02-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม
27-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเวลาเผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคมทางรายการวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
18-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›