ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศ ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการการชำระเงิน มาตรา 40 ผ่าน Mobile Application Krungthai NEXT
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
อาชีพอิสระ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้
สมัครมาตรา 39 ทางออนไลน์ได้แล้ว
ข่าว : ผุ้ประกันตนสามารถยื่นรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Self Service)
ข่าว : เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 40 ผ่าน QR Code
ข่าว : เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 40 ผ่าน QR Code
ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th
ข่าวดี ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สนใจ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ยื่นขอรับรหัสเพิ่มเติม 8 พค. - 31 พค .66 นี้
โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม
ข่าว : ประกันสังคมเพิ่มความสะดวดบริการผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านระบบ e - Seif Service ได้ด้วยตนเอง ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินทาง
นายจ้างต้องรู้
6 ขั้นตอนยื่นขอรับประโยชน์ผ่าน e-Seif Service
เตือนอย่าหลงเชื่อเพจปลอม
รู้สิทธิไว ได้รับประโยชน์ กับ 2 กองทุนประกันสังคม
สิทธิประโยชน์ กรณีฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม
ผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ใด
อยากรู้ก็ต้องรู้ประกันสังคมตอบให้
นายจ้างอย่าลืม ชำระเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน
 1 2 3 >