โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่

26 เมษายน 2566

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมรับชำระเงิน ณ โรงเรียนบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี