เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

24 เมษายน 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวสุมณฑา พลคงประกันสังคมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ผกา ดรุณพงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  บริเวณหน้าหาดคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  โดยมีนายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี