พิธีเจริญพระพุทธมนต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2566

10 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นางสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่  พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี