พิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

06 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี