พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02 เมษายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี