พิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

29 มีนาคม 2566

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2566 นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี