ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

23 กันยายน 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสุกัญญา จับบาง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ผกา ดรุณพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้และรับชำระเงินสมทบ พร้อมทั้งให้นายจ้างทำธุรกรรมผ่านระบบ e-service/e-payment และเชิญชวนเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม