ตรวจสถานประกอบการ

15 กันยายน 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสุกัญญา จับบาง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ผกา ดรุณพงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อติดตามเร่วรัดหนี้ ณ พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมเชิญชวนให้นายจ้างทำธุรกรรมผ่านระบบ e-services/e-payment