ตรวจบูรณาการ 5 เสือ กระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

15 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางสุกัญญา จับบาง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ผกา ดรุณพงศ์ (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) และนางกัลย์กมล ร่วมทอง (นักวิชาการแรงงาน) ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการกับ 5 เสือ กระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ี่ ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดโพธิ์ศิลาทอง ประเภทกิจการ เหมืองหิน พบแรงงานไทย 15 คน แรงงานต่างด้าว 5 คน บริษัท พาราโดม จำกัดประเภทกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา พบแรงงานไทย 143 คน แรงงานต่างด้าว 13 คน และบริษัท ทรงพรค้าไม้ (2008) จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต/ จำหน่ายวงกบ ประตู หน้าต่าง พบแรงงานไทย 7 คน แรงงานต่างด้าว 2 คน โดยได้ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว เน้นย้ำให้นายจ้างไม่ให้มีจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากพบจะถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้สอดส่องดูแลในพื้นที่ หากพบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้ปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรกรของจังหวัดกระบี่/ นโยบาย/มาตรการของกระทรวงแรงงาน ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกระบี่อย่างเคร่งครัด