ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
20-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา .....
03-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จังหวัด
31-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการประกันสังคมเยี่ยมผุ้ทุพพลภาพ จังหวัด
31-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการประกันสังคมเยี่ยมผุ้ทุพพลภาพ สาขา
30-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โทรสาร จังหวัด
23-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จังหวัด
03-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จังหวัดและสาขาคลองท่อม
03-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม
21-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดปลวก มด แมลง และหนู
21-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน สาขาคลองท่อม
21-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สาขาคลองท่อม
21-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเก็บเอกสาร จังหวัด
21-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสวนหย่อม จังหวัด
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จังหวัด
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด สาขา
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สาขา
03-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สูงอายุ 2 ราย
27-10-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
27-10-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
27-10-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 1 2 >