สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-05-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2566
01-05-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ 2566
03-04-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย 2566
01-04-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค 2566
01-02-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค 2566
03-01-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
02-11-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
11-10-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
01-09-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
04-08-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
06-07-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
01-06-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
03-05-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
04-04-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
03-03-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
08-02-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
07-01-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
06-12-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
05-11-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
01-10-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564