ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม

01 ตุลาคม 2564

      ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าที่ประกันสังคม

      บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน