ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม

01 กันยายน 2564

        ด้วยจังหวัดกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ทดแทนอัตราที่ว่างของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสาร