ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฌฉพาะกิจ

28 มิถุนายน 2564

ด้วยจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 อัตรา