ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

27 ตุลาคม 2564

        ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพรักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม นั้น

        บัดนี้ จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียดด้านล่างนี้