กิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖

12 เมษายน 2566

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 นางสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ จัด “กิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานประกันสังคม  ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่