ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน)

#ff
23 มิถุนายน 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน)