ประกาศเลื่อนวันสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

31 กรกฏาคม 2564

ประกาศเลื่อนวันสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ