รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศ รายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศเลื่อนวันสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
แก้ไขรายชื่อ-วัน-เวลา ลำดับที่ 217-252 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
รับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม