สมัครประกันสังคมมาตรา 40 แล้วไม่เสียสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า


สมัครประกันสังคม ม.40 ไม่เสียสิทธิบัตรทอง เพราะสมัครมาตรา 40 จะไม่กระทบกับสิทธิบัตรทอง (สปสช.) และสิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆ แถมยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ, บำเหน็จชราภาพ, เงินสงเคราะห์บุตร หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต