ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร

05 เมษายน 2566

สำนักงานประกันสังคม ประสงค์จะรับสมัครพนักงานประกันสังคมและบุคคลภายนอกเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมในอัตราที่ว่าง                          กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร  

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2566 
ผ่านทางระบบ  Google Form  ช่องทางเดียวเท่านั้น  ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และส่งใบสมัครผ่านระบบได้เพียง 1 ครั้ง 
โดยแนบรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG และเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF/JPG (ขนาดไฟล์รูปถ่ายและเอกสารแต่ละไฟล์ไม่เกิน 1 MB) 
กรณีที่สมัครก่อนวันที่เปิดและหลังวันที่ปิดรับสมัคร จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์แนบ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม 
โทร. 0 2956 2147- 8 และ 0 2956 2134