รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานประกันสังคม (พนักงานราชการ)

18 เมษายน 2566