ข่าว : ปลัด แรงงาน “สั่ง” ประกันสังคม “ตรวจสอบ” โรงพยาบาลชะลอการตรวจคนไข้ ด่วน

12 เมษายน 2566

ปลัด แรงงาน “สั่ง” ประกันสังคม “ตรวจสอบ” โรงพยาบาลชะลอการตรวจคนไข้ ด่วน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน สั่งการให้ สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่หนังสือของโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมแห่งหนึ่ง มีนโยบายกระตุ้นการให้บริการคนไข้ Premium Clinic โดยชะลอการตรวจคนไข้กลุ่มสิทธิประกันสังคมที่ไม่เร่งด่วนถึงแก่ชีวิตไว้ก่อน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลใน โครงการประกันสังคม อย่างเร่งด่วน    

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ทันทีที่ได้รับข้อสั่งการ ได้มอบหมายให้ นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยนางกันยรัตน์ จันกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลดังกล่าวในทันที

ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เป็นความคลาดเคลื่อนของเนื้อหาบางส่วน ทำให้ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้ประกันตนในมาตรฐานและการให้บริการนั้น โดยโรงพยาบาลได้ดำเนินการยกเลิกประกาศหนังสือฉบับดังกล่าว และได้ทำหนังสือประกาศชี้แจงเพื่อสื่อสารความเข้าใจให้กับบุคลากรโรงพยาบาลและผู้ประกันตนในการให้บริการทางการแพทย์ การดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่มีความแตกต่างกับผู้ป่วยอื่นของสถานพยาบาลแต่อย่างใด

นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงพยาบาลทราบถึงมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลประกันสังคม ตามสัญญาจ้างบริการทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลคู่สัญญาจะต้องให้บริการผู้ประกันตนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกับผู้ป่วยอื่นของโรงพยาบาล กรณีการเลือกปฏิบัติกับผู้ประกันตนแตกต่างจากผู้ป่วยอื่นขัดต่อสัญญาจ้างบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างฯ

"สำนักงานประกันสังคม คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันเป็นสำคัญ โดยได้เน้นย้ำและกำหนดให้สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมทุกแห่ง ต้องให้การดูแลรักษารวมถึงการให้บริการต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริการทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยไม่แบ่งแยกและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนทุกคนต้องได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม หากโรงพยาบาลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรือให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ จะนำข้อมูลมาพิจารณายกเลิกสัญญาจ้าง หรือทบทวนการต่อสัญญาในปีต่อไป" เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้าย

 ------------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร.1506 www.sso.go.th