ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

27 มกราคม 2566

ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง “สุจริต โปร่งใส สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีใสสะอาด 2566”

และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)