นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการให้บริการศูนย์ประสานงาน ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

20 มีนาคม 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการให้บริการศูนย์ประสานงาน ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี  พร้อมนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงาน  โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิฯ และการใช้สิทธิ ม33เรารักกัน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ขึ้นทั่วประเทศและกำหนดให้มีการการยื่นขอทบทวนสิทธิและการลงทะเบียน สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 15-28 มีนาคม 2564