ข่าว : รมว. “สุชาติ” ส่ง เลขาธิการ 'บุญสงค์' เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

25 มกราคม 2566

รมว. “สุชาติ” ส่ง เลขาธิการ 'บุญสงค์' เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ นางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวหัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ เลขานุการกรม นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ คณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายสำราญ เศรษฐิวัฒน์ ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยมอบหมายให้ผมพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งให้คำแนะนำ สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดยวันนี้ ผมและคณะลงพื้นที่ในตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร มอบของเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพให้กับ นายสำราญ เศรษฐิวัฒน์ ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานล้ม ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอ แขนขาอ่อนแรง นอนติดเตียง สูญเสียสมรรถภาพของร่างกายร้อยละ 85 ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีพ ขณะนี้ได้รับเงินทดแทนแล้ว 93,680 บาท อีกทั้ง ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีเข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยนอกเบิกได้เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ประเภทผู้ป่วยในเบิกได้เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท ค่ารถในการเดินทางไปรักษาพยาบาลเหมาจ่ายเดือนละ 500 บาท


นายบุญสงค์ เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนายสำราญ เศรษฐิวัฒน์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เพื่อเข้าดูแลให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ อีกทั้งรับทราบปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม

-——————————
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506