ข่าว : รมว.สุชาติ นำ เลขา บุญสงค์ และคณะ เข้าพบ ผู้อำนวยการใหญ่ ILO

13 มิถุนายน 2565

 

รมว.สุชาติ นำ เลขา บุญสงค์ และคณะ เข้าพบ ผู้อำนวยการใหญ่ ILO

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้เข้าพบ นายกาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ณ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการเข้าร่วมหารือระหว่างนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กับนายกาย ไรเดอร์ (Mr. Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ในครั้งนี้ ซึ่งในที่ประชุมได้กล่าวถึง ผลงานของสำนักงานประกันสังคม ประเทศไทย ตั้งแต่การลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนทุกมาตรา การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน การตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนการบริหารจัดการโรงพยาบาลจัดหาเตียง Hospitel ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โครงการ Factory SandBox การตรวจคัดกรองเชิงรุก RT-PCR รวมถึงการให้บริการสายด่วน 1506 ในการนี้ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมสำนักงานประกันสังคม ที่ให้การดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาเป็นอย่างดี ในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 1000 กว่าคน จากทั่วโลก 100 กว่าประเทศ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ ILO รู้สึกประทับใจและทึ่งกับผลงานของพวกเราทุกคน สุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมและกราบขอบพระคุณครอบครัวประกันสังคมทุกคนที่ช่วยกันทำงานจนมีวันนี้

 --------------------------------------