ข่าว : เลขาธิการ สปส. 'บุญสงค์' ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ทุพพลภาพ

06 มิถุนายน 2565

เลขาธิการ สปส. 'บุญสงค์' ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นายไมตรี ขุนทอง ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นางสมมาตร ทิตย์สีแสง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สาขากระทู้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตพร้อมให้กำลังใจ นายศรีสุธน ดีงาม ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ทุพพลภาพ ในตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน ให้การต้อนรับ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังบ้านพักของผู้ประกันตน นายศรีสุธน ดีงาม อายุ 55 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทุพพลภาพจากสาเหตุป่วยด้วยโรคปอดติดเชื้อ และติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง แพทย์ทำการรักษาโดยการผ่าตัดแขนทั้งสองข้าง ตั้งแต่ใต้ข้อศอกและเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ใต้เข่า หลังจากผ่าตัดมีอาการได้ยินเสียงข้างเดียว และเส้นเสียงหาย ไม่มีเสียง ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เป็นผู้ทุพพลภาพถาวร โดยเมื่อเดือนมกราคม 2560 มีกระดูกอ่อนงอกเพิ่มที่ข้อมือซ้ายและขาขวา แพทย์ทำการผ่าตัดอีกครั้งเพื่อใส่ขาเทียม ปัจจุบันเดินได้ดี เส้นเสียงเริ่มดีขี้นพูดคุยรับรู้ได้ ผู้ประกันตนอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 500 บาท (15 ปี) และได้รับเงินกรณีบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลเป็นจำนวนเงิน 40,664.82 บาท ในวันนี้ผมและคณะได้มาติดตามคุณภาพชีวิต เพื่อเข้าดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ในการนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความอบอุ่น และมีความรู้สึกที่ดี เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม

 ---------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506