วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มาตรา 40


<iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/PzwFccXJeJM" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>