ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ประจำ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์

18 เมษายน 2566