วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบให้ นางสาวนิภาภรณ์ ขุนน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

08 มิถุนายน 2566