วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานวิสาขปุณณมีปูชา จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

08 มิถุนายน 2566