วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นางวาสนา รัตนเวชสิทธิ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานสิทธิประโยชน์ ออกเยี่ยมผู้ประกันตนในสถานพยาบาล ณ โรงพยาบาลยางตลาด

08 มิถุนายน 2566