ไม่มีการสนทนาตรงกับการค้นหาของคุณพบ.

  • ลดการใช้ตัวเลขหรือคำสั้นๆลง คุณควรใช้คำที่มีความหมายกว้างขึ้นเพื่อค้นหาการสนทนาได้ง่ายขึ้น
  • เพื่อเข้าถึง แชแนลหรือการสนทนา ซึ่งอาจจะซ่อนเนื้อหาไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถเห็นได้
  • ทราบว่าคำที่มีจำนวนหลักที่น้อยกว่า 4 ตัวอักษรความยาวและร่วมกันคำภาษาอังกฤษเช่น '' และ 'สำหรับ' จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การค้นหา.