ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9
ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร พ.ศ.2566 (ฉบับแก้ไข)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5
ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร พ.ศ.2566
คำสั่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 5
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 4
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 3
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 2
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 1