ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
04-12-2563 จ้างเหมาทำความสะอาด
  จ้างเหมาทำความสะอาด.pdf จ้างเหมาทำความสะอาด.pdf จ้างเหมาทำความสะอาด.pdf จ้างเหมาทำความสะอาด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-12-2563 - 16-12-2563
( 09:30 - 16:30 )
04-12-2563 - 16-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2563